Matlamat Alumni

  • Sebagai wadah kesinambungan persaudaraan erat sesama bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tobiar
  • Mewujudkan rangkaian perhubungan dalam mempertingkatkan aspek sosio ekonomi, kemasyarakatan dan akademik antara ahli.
  • Sebagai medium perhubungan antara kumpulan bekas pelajar dengan pihak sekolah dan Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG)
  • Mengatur, merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kebudayaan, pelajaran, ekonomi, sukan dan rekreasi
  • Berperanan sebagai sebuah unit sokongan untuk memelihara dan mempertingkatkan lagi kecemerlangan sekolah dalam semua bidang terutamanya akademik dan ko-kurikulum.